Hisse Senedi sahipleri ne kadar vergi öder?

Hisse senedi sahibi hiçbir şekilde vergi ödemez. Hisse Senedi alım-satımları vergiye tabi değildir.Hisse Senetleri sahiplerinin tahsil ettikleri kâr payları için herhangi bir vergi yükümlülükleri yoktur.Hisse Senetleri sahiplerine dağıtılan kar paylarının vergileri Anonim Şirketler tarafından kesilip ödemeler net olarak yapılır.

(Bu vergi istisnası hakiki şahıslar-kişiler için sözkonusudur. Kurumlar da alım satım karlarının vergilendirilmesi ile ilgüi farklı vergi uygulamaları vardır.)

Borsadaki Fiyat Oluşumu Dışarıdan Nasıl Etkilenir

Borsada ideal olarak alıcı ve satıcı hiçbir etki altında kalmadan karşılıklı buluşur, uyuşur, fiyat oluşur.
Fakat yurt dışında olsun Türkiye’de olsun Borsa dışından bazı güçler, (kanunlar, usuller çerçevesinde kalmak şartı ile) Borsayı etkileyebilmektedirler.Bu etkileme genellikle fiyatları destekleme, fiyatların düşüşünü önleme, fiyatı bir rakama oturtma amacını gütmektedir.Bizim Borsamızda bu işi öncülüğünü Devletin Kamu Ortaklığı Fonu yöneticileri yaptı. Belli kamu bankalarıyla anlaşarak, Özelleştirme kapsamında Borsada halka satılan hisse senetlerinin fiyatının düşmesini önlemek için destekleme alımı yapıldı.

Bunu gören bazı firmalar, bazı bankalarla anlaşarak, kendi hisse senetlerinin fiyatlarının düşmesini önleyecek benzer uygulamaları sürdürdüler.

Mutlaka bu etkilemenin bir banka aracılığıyla yapılması şart değil. Borsadaki herhangi İr aracı kuruluş ile anlaşılarak da. bu yapılabilir. Gerekli fon firma tarafından I arşılandığında, zarar firma tarafından karşılandığında, zarar firma tarafından kabul «dildiğinde, Borsada aracılık yetkisi olan kişi, kuruluş veya banka bir Hisse Senedi fiyatının belli bir rakamın altına düşmesini önlemek için, o rakamdan alımı sürdürür.

Bir Şirketin hiçbir aile ve grubun hakimiyeti kalmayacak ölçüde halka açılması yararlı mı?

Türkiye’de “sahipsiz şirketler” başarı sağlamamaktadır. Sahipsiz şirket demek, Anonim Şirket statüsündeki çok ortaklı şirketlerde yönetimde herhangi bir kişi veya grubun hakim olmaması 4. kontrolü eline geçirememesi demektir. Türkiye’de Hemşehri Şirketleri, işçi Şirketleri deneyimleri ve hatta Türkiye’nin en başarılı Holdinglerinin oluşturduğu Toplu Konut Şirketi’nin kötü sonu bunu ortaya kymuştur. Şirketlerde devamlı, istikrarlı, sorumlu bir yönetim için mutlaka bir aile, kişi veya grubun hakimiyetinin yararı vardır.

Bir Şirketin hiçbir aile ve grubun hakimiyeti kalmayacak ölçüde halka açılması yararlı mı?

Türkiye’de “sahipsiz şirketler” başarı sağlamamaktadır. Sahipsiz şirket demek, Anonim Şirket statüsündeki çok ortaklı şirketlerde yönetimde herhangi bir kişi veya grubun hakim olmaması 4. kontrolü eline geçirememesi demektir. Türkiye’de Hemşehri Şirketleri, işçi Şirketleri deneyimleri ve hatta Türkiye’nin en başarılı Holdinglerinin oluşturduğu Toplu Konut Şirketi’nin kötü sonu bunu ortaya kymuştur. Şirketlerde devamlı, istikrarlı, sorumlu bir yönetim için mutlaka bir aile, kişi veya grubun hakimiyetinin yararı vardır.

Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Nedemektir?

Yukarıda anlatılan “Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığının sadece protföy oluşturmak ve yönetmek amacıyla bir Anonim Şirket kurulmasını öngördüğünü belirtmiştik.

Yürürlükteki kanunları, aynı işi, bir “Anonim Şirket” oluşturmadan, bir “fon ayırarak-avans ödeme ile” Bankaların ve Sigorta Şirketlerinin yapmalarına izin vermiştir. Sigorta şirketleri henüz bu alana girmemiştir. Fakat bankaların oluşturdukları, işlettikleri çok sayıda “Yatırım Fonu” vardır.

Bankalar belli bir portföy oluşturmak üzere belli rakkamda bir avans para tahsis etmekte, bu para ile Hisse Senedi ve tahvil satın alarak portföy oluşturmakta sonra portföyü belli parçalara bölüp her bir parça için bir katılım belgesi (Yatırım Ortaklığındaki hisse senedinin benzeri) çıkarmakta ve bu katılım belgelerini o günkü değer üzerinden isteyene satmaktadır.Katılım belgelerinintamamı satıldığında banka’nın bu amaçla tahsis ettiği “avans-ayırdığı on” geri ödenmiş olmaktadır.Artık o noktadan sonra, bankanın Yatırım Fonu ile ilgisi, işletme giderlerini fonun gelirlerinden tahsil ederek, fonu yönetme sorumluluğudur. Fondaki Hisse Senetleri ve tahvillerin gelirine ve günlük değerine göre “Portföy”ün değerini Banka hergün ilan eder. Bu toplam değeri çıkarılan katılım belgesi başına bölerek, herbir Katılım Belgesi’nin o gün kaç lira ettiğini açıklar, isteyenler Katılım Belgelerini günlük değeri üzerinden alıp salabilir. Bu alım satım Yatırım Fonu’nu kuran ve işleten bankada ve banka dışında yapabilir.

Bankalar, Yatırım Forıu kurabilir; Yatırım Ortaklığı kuramaz.

Şirket + Şahıslar, Yatırım Ortaklığı kurar; Yatırım Fonu kuramaz.

Sera Gazı İzleme Planı Değişiklikleri

sera-gazi-dogurlama

Sera Gazı Doğrulama sürecinde gerek Sera Gazı Doğrulayıcı kuruluşların, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri bildirimleri buraya tıklayarak gerekse de tesis tarafından alınan kara gereği Sera Gazı İzleme Planları değişebilmektedir.Sera Gazı Doğrulama işlemeleri Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluş tarafından tesise ait Sera Gazı İzleme Planının Bakanlık tarafından onaylanmış olan son revizyonu üzerinden yapılır.

Bu nedenle Sera Gazı Doğrulama Sürecinde Sera Gazı İzleme Planlarının Bakanlıkça onaylanmış olması tesisler tarafından garanti altına alınmalıdır.

Sera Gazı İzleme Planı ile ilgili olarak;

İzleme Planı Değişiklik Gerekçeleri

a)      Tesis kategorisinde değişiklikler olması,

b)      Tesisin düşük emisyona sahip tesis olarak değerlendirilmesi ile ilgili değişiklikler olması,

c)       Mevcut emisyon kaynağında veya kaynaklarında değişiklikler olması,

d)      Yeni kaynak akışının veya akışlarının eklenmesi,

e)      Kaynak akışlarının sınıflandırılmasında değişiklik olması,

f)       Hesaplama temelli yöntemden ölçüm temelli yönteme veya tersine değişiklik olması,

g)      Kademe seviyesinde değişiklik olması,

h)      İzleme planında yer alan hesaplama faktörü için varsayılan değerde değişiklik olması,

i)        Örnekleme, analiz veya kalibrasyon ile bağlantılı yeni prosedürlerin emisyon verilerinin doğruluğu üzerinde doğrudan bir etkisinin olması,

j)        Yeni faaliyetlere bağlı olarak veya izleme planına henüz dahil edilmemiş ve toplam emisyon miktarına %5’ten daha yüksek oranda etki eden yeni emisyonların oluşması,

k)      Yeni ölçüm cihaz tiplerinin, örnekleme yöntemlerinin veya analiz yöntemlerinin kullanımına veya emisyonların belirlenmesinde daha yüksek doğruluğu sağlayan diğer sebeplere bağlı olarak elde edilen verilerin değişmesi,

l)        Daha önce uygulanmış izleme yönteminin sonucunda elde edilen verinin yanlış olduğunun tespit edilmesi,

m)    Raporlanmış verinin doğruluğunun artması,

n)      Bakanlığın işletmeden izleme planını değiştirmesini talep etmesi,

o)      Doğrulama raporunda izleme planının geliştirilmesine yönelik önerilere bağlı olarak değişiklik gerekmesi.

 

Sera Gazı Doğrulayıcı Kuruluşlar Sera Gazı İzleme Planlarının son  revizyonu üzerinden Sera Gazı Doğrulaması yaptıklarından emin olmadırlar.Sera Gazı Doğrulama sürecinde 30 Nisan son tarih olduğu düşünülerek izleme planlarının Bakanlık tarafından onay sürecinde harcanacak zaman mutlak suretle dikkate alınmalıdır.

ERP ile Kurumsal Çözümler

Kurumsal verilerin işlenebilmesi için özel olarak programlanıp, firmanın mevcut ihtiyaçlarına göre donanımsal ve özellikle de yazılımsal değişikliklerin üzerinde yapılması ile de nihayet kullanım biçiminin elde edildiği ERP sistemleri günümüzde kurumsal sorunların neredeyse tamamına çözüm getirebilmeyi başarabilmiştir.

İşletme Yapısına Göre Esneklik

Küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar her boyuttaki ticari amaç güden veya gütmeyen tüm kuruluşlar için kendi yapısına uygun bir ERP programı bulabilmek mümkündür. Firmamızın siz müşterilerimize sunduğu ERP programlarındaki çeşitlilik oldukça fazla olmak ile birlikte kurumsal firmanıza özel ayrıcalıkları bizler de bulabilirsiniz.

Veri Güvenliği ve Paylaşımı

erp-crm-entegrasyon-erphaberERP uygulamasını kullanan bir kurum, tüm alt bölümlerini ve genel birimlerini tek bir bilgisayar sistemi altında toplayıp, toplanan verileri izleyebilir.

Birbirleri ile ilişkili olan departmanların sadece ilgili olan bölümleri, sizlerin istediğiniz departmanlar tarafından paylaşılabilir. Bu paylaşımda hangi verilerin paylaşılacağı ve hangi bölümler arasında ne kadar bir bilgi paylaşımı olacağı hakkındaki kararı tamamen işletme sahibine bağlıdır.

Ortaklaşa veri paylaşımı olan dosyaların haricindeki hiçbir dosya veya veri diğer bölümler tarafından görüntülenemez. Yazılımsal olarak gerekli ayarlamalar sizlerin talepleri doğrultusunda, firmamız tarafından yapılarak en kısa sürede ve en etkili bir biçimde kullanıma hazır halde firmanız sistemine dahil edilebilmektedir.

ERP (KKP) Paketleri

Firmamız tarafından sunulan ERP sistemleri ile ilgili alternatiflerden bir tanesi de iki veya daha fazla sayıdaki yazılımın bir araya getirilmesi ile elde edilen ERP (KKP) paketleridir.

ERP ile ERP Paketi Arasındaki Fark

ERP kullanımı ile sadece üretim veya sadece muhasebe departmanlarınıza çözüm bulurken, ERP paketi kullanımlarınızda her iki departmanın ortaklaşa çalışabileceği dosyaları oluşturabilirsiniz. Örneğin üretim departmanında tamamlanan günlük siparişlerin listesini muhasebe birimi görerek ve içerisinde kullanılan malzemelerin de listesini görüntüleyerek faturalandırma aşamasında sıkıntı yaşamaz. Diğer bir örnek ise maaş bordro akışlarını ve muhasebe işlevlerini tek bir çatıda toparlanabilmesi ERP paketinin sağladığı avantajlar arasındadır.

Eğer kurumunuz çok büyük ve geniş uygulamalar içermiyorsa teknosol erp paketi almanıza gerek yoktur. Sadece tek bir ERP programı sizlerin ihtiyacınızı karşılayacaktır.

 

Havalandırma Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İnsanların yaşadığı veya belli bir süre bulunduğu ortamlarda oluşa, karbondioksit gibi zararlı gazların oluşumu sebebiyle koku yönünden ağırlaşmış olan havanın ortamdan çıkartılması ve yerine oksijeni bol, sağlıklı havanın mekana alınması işlemine havalandırma denilir.

Bulunan ortamın ihtiyacına göre tercih edilebilecek üç temel havalandırma sisteminden bahsedilebilir.

Havalandırma Çeşitleri

  1. Lokal Havalandırma

İsminden de anlaşılacağı üzere, sadece belirli bir bölgenin havalandırma işlemleridir. Lokal olarak ifade edilen belirli alanlara örnek olarak; yaşam odaları, ofisler ve bürolar verilebilir. Bu havalandırma sistemine ait cihazlar genellikle duvara veya cama takılmaktadırlar. Bu cihazların kullandıkları elektrik ise, evlerimizde kullandığımız 220V gerilime sahip olan şehir şebekesi için uygundur.

Lokal havalandırma sistemleri genel olarak karmaşık bir yapıya sahip değillerdir. Cihazlarda genellikle basit yapıdaki aspiratörler tercih edilir. Kanal tesisatına ihtiyaç olmaması hem maddi olarak avantaj, hem de kurulum ve bakım aşamalarından zaman kazandırmaktadır.

  1. Merkezi Havalandırma

Merkezi havalandırma sistemleri, insan nüfusunun fazla olduğu mekanlarda tercih edilirler. Amaç her bir lokal bölüm için ayrı ayrı merkezler oluşturmadan tek bir merkezden havalandırma işleminin gerçekleştirilmesidir. Örneğin okullarda çok insan ve çok sınıf vardır veya iş yerlerinde çok sayıda ofis ve/veya büro vardır. Tüm bu birbirinden bağımsız bölgelerin tek bir merkezden havalandırılmasını mümkün kılmak için geliştirilmiş bir sistemdir.

Birden fazla bölümün havalandırmasını tek bir merkezden yapabilmek için kanal tesisatına ihtiyaç duyulur. Genellikle hücreli aspiratörler kullanılarak her bir bölgeye hücre yerleştirilirler.

  1. Davlumbaz Tipi Havalandırma

Genlikle sanayi tipi havalandırma çeşitleri olsa da, basit yapıdaki sistemlerinizi evlerimizde kullanmaktayız.

Kullanım amaçları, mekanda oluşan kirli hava ile birlikte mevcut kimyasal molekülleri ve gazları da beraberinde dışarıya atılabilmesidir. Evlerimizde kullandığımız davlumbazlar da bu amaca yöneliktir. Çalışma prensibine bakıldığında, ortamda oluşan yanık gazı ve yağ moleküllerinin dışarıya atması şeklinde olduğu anlaşılmaktadır.

Davlumbaz tipi havalandırma sistemlerinde, ortamdaki yanık gaz, kimyasal moleküller ve kötü kokunun dışarıya atılması işlemini gerçekleştirmek amacıyla hava kanalından yararlanılır.

İhtiyaç duyabileceğini tüm havalandırma sistemlerinin tamamı firmamızda mevcuttur. Sizlere özel olarak sunabileceğimiz havalandırma fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçin.

Nasıl Tercüme Yaptırabilirim?

Tercüme BürosuBir şirketiniz var ya da bir büronuz var. Oraya yerli ya da yabancı birçok müşteri gelmektedir. Bu nedenle yabancı bir dil bilmediğiniz de yabancı kişiler ile iletişiminiz hem güçleşecek hem de yabancı kişiler sizlerle anlaşamadıkları için sizler ile iş yapmaktan vazgeçebilirler. Böyle zamanlar da imdadınıza çeviri bürosu yetişmektedir. Firmamız sayesinde eliniz de okumanız ve cevap yazmanız gereken bir belge olduğunda ve siz bu belgeyi çevirecek nitelikte yabancı dil bilmediğiniz de artık sıkılıp bunalmayacaksınız. Kaliteli ve güvenilir şekilde belgelerinizi çevirip teslim edeceğiz.
(daha fazla…)

Mesajlı Çiçek Modelleri

mesajli-ciceklerOldukça farklı olan oldukça yenilikçi, olan ve her zaman hizmetlerini en iyi şekilde ve en farklı şekilde yerine getiren İzmir çiçek hiç olmadık anlarda sizler için en özel zamanlarınızda sevdiklerinize en özel sürprizleri yapmaya devam etmektedir. Özellikle özel günler de iletmek istediğiniz mesajları yazarak farklı uygulamalarla sevdiklerinize oldukça farklı sunumlar gerçekleştirmektedirler.  Seni seviyorum şeklinde olan gerbera çiçekleri ve kırmızı güller, doğum günü tebrikle 3 dal orkide, yeni iş tebrikli muhteşem papatya buketleri,  yeni doğan bebeğe özel mavi ve pembe renkleriyle bebek desenli muhteşem yapma çiçekler annelerinize özel saksı çiçekleri cenaze ve açılış törenlerinize özel çelenkler! Söz ve nişanlarınıza özel muhteşem çiçekler, hepsini bir arada bulabileceğiniz istediğiniz an kolaylıkla ulaşabileceği birbirinden farklı birbirinden anlamlı göndereceğiniz işleme göre değişen çiçeklerle sizlere büyük kolaylık sağlanmaktadır. İsterseniz uzakta olan sevdiklerini ulaşamasanız bile İzmir çiçekçi hizmetleri ile de kolaylıkla istediğiniz çiçeği ulaştırabilirsiniz. İstediğiniz mesajı renkli kartonlara renkli zarflara yazarak harika bir tasarım haline dönüştürebilirsiniz ve mesajlarınızı dileklerinizi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hiç olmadığınız anlarda hiç olmadığınız zamanlarda ulaşabileceğiniz tek merkez olan bu noktaya 7/24 güvenle ulaşabilir istediğiniz her an istediğiniz siparişi kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sizi farklı kılan değerleri sizi farklı kılan anları istediğiniz zaman uzaktaki yakınlarınıza kolaylıkla ve güvenle her zaman her an ulaştırabiliriz.

Böcek ve Haşereler ile Mücadele Bakırköyde Devam Ediyor

Böcek ilaçlama sanıldığı kadar kolay olmayan bir iştir. Bu işi herkes yapamaz. Bu nedenle evinizde ve ofisinizde böcek ve haşere varlığından şüpheleniyorsanız Bakırköy böcek ilaçlama firmasından yardım almalısınız. Böcek ilaçlama işi profesyonel olarak yapılması gereken bir iştir. Bakırköy ilaçlama firması doğru ilaçlama tekniklerini kullanarak, insanların hayatını kâbusa çeviren haşerelere ve kemirgenlere son vermektedir.

bocek-ilaclama

                Böceklerle ve kemirgenlerle mücadele zor bir iştir. Bittiğini sandığınız anda tekrar karşınıza çıkan bu canlılardan kurtulmak için, ilaçlama firmalarından yardım almak gerekmektedir. İnsanların yaşam alanlarında en fazla hamamböceği, güve, kalorifer böceği, karınca, fare ve pire gibi hayvanlara rastlanmaktadır. Doğru mücadele edilirse hepsinden de kurtulmak mümkündür. İnsanların hayatını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşüren bu canlıların, insanların yaşam alanlarından, derhal çıkarılmaları gerekmektedir. Yetişkin insanları ve çocukları ısıran ve hastalandıran bu canlılar, ortamı mikrop ve bakteri yuvasına çevirmektedirler. Fareler, hamamböcekleri, karasinekler ve diğer türler insanların gıda maddelerinin ve yiyeceklerinin üzerinde gezerek salyaları ve kakalarını bırakmakta, gıda maddelerini bakteri yuvasına çevirmektedir. Bu haşerelerin bulundukları ortamın sağlıklı bir ortam olması imkânsızdır. Dolaştıkları her yere pisliklerini bırakan bu hayvanlardan ancak ilaçlama yaparak kurtulmak mümkündür. Bakırköy böcek ilaçlama firması profesyonel olarak böcek ilaçlama işi yapmaktadır. Konusunun uzmanı Bakırköy ilaçlama servisi günün her saatinde insanların yardımına koşmaktadır. Sadece Bakırköy’de değil çevre mahalle ve ilçelerde de hizmet veren firma doğru ve sağlıklı ilaçlama hizmeti vermektedir. Özellikle çok hızlı üreyen tahtakurusu, pire, bit vb. hayvanlara karşı ekonomik fiyatlarla ilaçlama hizmeti verilmektedir. Bakırköy ilaçlama fiyatları belirlenirken ilaçlama yapılacak alan ve kullanılacak ilaç miktarı dikkate alınmaktadır. İnsanların hayatını tehdit eden bu canlılar, ısırarak, eşyaları kemirerek ve tarlada büyümekte olan ürünlere zarar vererek büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu canlılar ile mutlaka mücadele etmek ve verdikleri zarara son vermek gerekmektedir. Özellikle kene haşeresine karşı mücadeleyi çok etkin bir şekilde yerine getirmek gerekmektedir. Son yıllarda kene ısırması sonucu hayatını kaybeden insan sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Değişen ekolojik denge, hayvanların yeni türlerinin ortaya çıkmasına ve insanlara daha fazla zarar vermelerine neden olmaktadır.

Bakırköy haşere ilaçlama firması, insanların korkulu rüyası olan haşerelerden, kısa sürede kurtulmanız için gereken ne ise yapan, güvenilir bir ilaçlama firmasıdır. Firmadan yardım almak için, telefonla arayarak randevu alabilirsiniz.

SON BAHARA DİKKAT

Özellikle balık tutulan yerlere dikkat etmeliyiz ki sinekler ve haşereler balığı çok sever. Kadıköy mevki de denize sıfır olduğu için aynı zamanda tarihi ahşap evler de olduğu yüzünden kadıköy’ün başı derttedir. Kadıköy böcek ilaçlama bu konu da alarm’a geçti.

Birçok böcekler deniz kıyısında balık tutan balışçı motorlarında ve karadan balık tutan vatandaşlarımızın sayesinde hem denizdeki böcekelri hemde balığın kokusunu alan kedi vs. hayvanları çevrelerine alarak yüzlerce böcekleri üzerlerine çekiyorlar. Özellik ile rüzgarlı havalarda uçuşan yaprakların arasında uçuşan böcekeler evlerimizin içlerine giriyolar.

Farklı iklim şartlarından dolayı değişik türlerde bitkiler yetişmektedir ve haşereler bitkilerin üzerinde yaşamalarını severler. Kış aylarında da soğuğu sevmeyen haşereler evlerimize girmenin bir yolunu bulup kış boyunca bizlere gözükmyen veya gözümüzle göremediğimiz böcekler yaşıyor. Kadıköy Böcek ilaçlama yapılırken kapalı alanlarda kokusuz ilaçlama yaparak aynı anda evde durabiliriz ve sağlığımız açısından daha iyidir.

Son bahar aylarında balıkçı motorlar denizlere çıkarken gerek ahşap motorlar gerek saç motorlarda metrelerce büyüklükte balık ağları olduğu için o ağlara balık kokuları bulaşmış ve nerdeyse bütün böcek çeşitleri o ağların aralarında bulunmaktadırlar. En önemlisi ise böcekler yumurtalarını bırakarak oralara yavru olabiliyor.

Balıkçı motoru denize çıkmadan birkere gerek dumanlı ilaçlama, gerek jellerle temizlenmesi gerekir ve bir hafta yıkanmaması gerekmektedir.  Ara ara ilaçlanırsa eğer balık kokusu olsada dağir böcekler artık kendileri ilaç kokularını alsalarda istemeden gelmeyeceklerdir ve sizde bu sıkıntıda olmayacaksınızdır. Özellikle fareler hem malınıza zarar vererek hende tiskindererek sizleri rahatsız etmeyeceklerdir.

 

Giyinme Odası Kurulumu

Çok fazla renk seçeneği, geniş tasarım özelliği ve kolay montaj özelliği ile giyinme odası sistemlerimiz sizler için mükemmel çözümler sunuyor. Özellikle kurulumu konusunda siz değerli müşterilerimiz için en zahmetsiz, en temiz şekilde işlem görüyor olması onu vazgeçilmez kılmaktadır. Her biri alanında ayrı ayrı uzman çalışma arkadaşlarımız ile birlikte kurulum işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Geniş servis ağımız, bilgili ve tecrübeli personelimiz ile birlikte sunduğumuz kaliteli ürünler sizlere daima kolaylık sağlıyor. Firmamız yıllardır giyinme odası sistemleri ve diğer mobilya aksesuarları konusunda kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmetler vermektedir. Sizlerden aldığımız güç ve güven ile bu işe başladığımız ilk günden beri hiçbir şekilde amacımızdan şaşmadan yolumuza devam ediyoruz. Gerek ürün kalitesi, gerek müşteri memnuniyeti, gerekse de samimiyet konusunda asla taviz vermeden bu hizmetleri sağlıyoruz. Sizi de mutlu ve memnun müşterilerimiz arasında görmekten büyük mutluluk duyarız. Hemen iletişim sayfamızı kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Giyinme odası ne tür evlerde uygulanabilir? from Land on Vimeo.

Çizim Masası Modelleri

birofis-cizim-masasi-buyuk-ayak-tabla-b08-0221-8341-44-B

Çizim masası modelleri hemen hemen her yıl kendini yenileyen, yeni sektörler ile birlikte yeni ihtiyaçları oluşturan nazik modellerdir. Çizim masası modelleri genel olarak bakıldığında lise öğrencilerinden, mühendislere kadar herkes tarafından kullanılabilir. Kullanım alanı bu kadar geniş olduğu için, talep ve özel istekler de buna göre olmaktadır. Firmamız tüm yaş ve meslek grubuna hitaben yeni ürettiği çizim masası modellerini sizlerin beğenisine sunmuştur. Ekip olarak özenli bir şekilde hazırladığımı ürünlerimiz, yeni sezonla birlikte satışa sunulmaya başlanmıştır.

Size uygun çözümler, sizi yansıtacak modeller ve sektörünüze en uygun dizaynları sitemiz de bulabilirsiniz. Ayrıca sektör de her zaman en iyi ürünleri üreten, ofisleriniz için birebir ve mükemmel sunumlar yapan firmamız da müdür koltuğu modelleri, çalışma koltuğu modelleri de yer almaktadır. Bünyemiz de yera alan ürün yelpazemizde ofisiniz için uygun olabilecek bir çok ürün kategorisi bulunmaktadır. Tüm bunlar 2016 yılına özel olup, firmamız tarafından garantili bir şekilde sunulmaktadır. Daha fazla detay için hemen bizi arayıp bilgi alabilirsiniz.

birofis-cizim-masasi-buyuk-ayak-tabla-b08-0221-8341-44-B

Casus Telefon Sistemleri

casus-telefon-fiyatlari

Casus telefon sistemleri tamamen stabilize çalışan, zararı olmayan, normal telefon özelliklerinden asla ayırt edilemeyen özelliklere sahiptir. Dinleme yapılacak kişinin bilgisi dahilinde olmadan dinlemek, takip etmek, smslerini kontrol etmek, medya dosyalarını görüntülemek gibi bir çok özelliğe sahiptir. Telefon dinleme programı özel üretilmiş bir yazılımdır. Takip edeceğiniz kişinin cep telefonuna yüklenen bir sistemdir. Telefona yüklenebilmesi için telefonun uyumlu bir model olması gerekmektedir ve yazılım uzaktan telefona yüklenemez. Uzaktan sms ile yüklenmesi imkansızdır.

Teknolojini gelişmesiyle programlar hızla gelişmektedir. Profesyonel casus yazılımlar sayesinde telefondaki sesi ses dosyası olarak kayıt edip internet üzerinden e-mail adresinize aktarmaktadır. Kullanımı oldukça basit, kurulumu çok kolay olan bu sistem ile siz de şüphe duyduğunuz her şeyin üzerine gidebilir, olumlu veya olumsuz bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bu sistemi istediğiniz zaman istediğiniz yerden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Kullanımı oldukça basittir ve garantilidir. Zorlanmadan tüm dinleme ve kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha net bilgi almak için ve satın alma işlemleriniz için bizimle irtibta geçebilirsiniz. Sizi en iyi şekilde bilgilendireceğimizden hiç şüpheniz olmasın.

Casus cep telefonu uzaktan hiç bir cihaza gerek duymadan kendi telefonunuzdan arayıp kişinin bulunduğu ortamı ve telefon görüşmemelerini hiç fark edilmeksizin dinlemenizi sağlar. Cep telefona hacklenmiş telefon yazılımı yüklerseniz telefonunuzu bozabilirsiniz. Bu yüzden hack yazılımlardan uzak durunuz. Orjinal yazılım satışı yapan firmalardan biriyiz. Cep telefon hack yazılımın hem düzgün çalışmasını sağlamaz hemde kendinizi deşifre etmiş olursunuz.

Casus Telefon yazılımı güvenliğiniz sağlamak amacıyla kullanılmalıdır. Aksi halde kanunen yasaktır ve ceza gerektiren işlemlere maruz kalabilirsiniz.

Casus telefon uygulamasını kullanan kişilerin yazılımı kötü amaçlı kullanması durumunda firmamız herhangi bir kanuni sorumluluk almamaktadır. Bu tip bir durumda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.