Category: Borsa

0

Döviz Piyasasında Arbitraj Nasıl Yapılır?

Arbitraj, aynı menkul kıymette, aynı miktarda ancak farklı piyasalarda fiyat farklarından yararlanmak amacı ile menkul kıymet (para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi vb.) alıp satma işlemidir. Yani arbitraj, bir sermaye piyasası aracını ucuz...

0

İyi Hisse Senedi nasıl seçilir?

Kavun alırken dibine bakılır. Dibi koklanır. Karpuz alırken kütürdeyip kütürdemediği kontrol edilir. İyi Hisse Senedi nasıl seçilir? Bunun da belli ölçüleri vardır. Bu ölçüler “teknik” bilgi isteyen, tecrübe isteyen ölçülerdir. Fakat şunu belirtmek gerekir...

Hisse Başına Verim Nedir? 0

Hisse Başına Verim Nedir?

Hisse Başına Verim, bir Hisse Senedi’nin sahibine belli bir dönemde sağladığı ne verimi (net kazancı) gösterir. Belli dönem tanımı değişir: –    Oniki aylık verim denildiğinde, Hisse Senedinin satın alış tarihinden itibaren geçen 12 aylık...

0

Hisse Senedi sahipleri ne kadar vergi öder?

Hisse Başına Verim, bir Hisse Senedi’nin sahibine belli bir dönemde sağladığı ne verimi (net kazancı) gösterir. Belli dönem tanımı değişir: –    Oniki aylık verim denildiğinde, Hisse Senedinin satın alış tarihinden itibaren geçen 12 aylık...

0

Bir Şirketin hiçbir aile ve grubun hakimiyeti kalmayacak ölçüde halka açılması yararlı mı?

Türkiye’de “sahipsiz şirketler” başarı sağlamamaktadır. Sahipsiz şirket demek, Anonim Şirket statüsündeki çok ortaklı şirketlerde yönetimde herhangi bir kişi veya grubun hakim olmaması 4. kontrolü eline geçirememesi demektir. Türkiye’de Hemşehri Şirketleri, işçi Şirketleri deneyimleri ve...

Hisse Senedi sahipleri ne kadar vergi öder? 0

Hisse Senedi sahipleri ne kadar vergi öder?

Hisse senedi sahibi hiçbir şekilde vergi ödemez. Hisse Senedi alım-satımları vergiye tabi değildir.Hisse Senetleri sahiplerinin tahsil ettikleri kâr payları için herhangi bir vergi yükümlülükleri yoktur.Hisse Senetleri sahiplerine dağıtılan kar paylarının vergileri Anonim Şirketler tarafından...